Æresmedlem Arnstein Auråen

Årsmøte 21. mars 2018 valgte enstemmig Arnstein Auråen til æresmedlem av klubben. – Det er resirkulasjon å bruke meg i styret igjen, men jeg synes det er fantastisk moro når det skjer så mye positivt i klubben, sa Arnstein til årsmøtet. For de som ikke vet det kan det nevnes at Arnstein er stifter (i 1978) og primus motor i klubben. For kommende sesong har han sagt seg villig til å ta rollen som sportslig leder. I tillegg har klubben nå fått på plass en valgkomité. Den består av Jan Erik Dalene og Trond Eilertsen. Ny revisor er Henning Kloumann. Vi takker Per Egil Neset for å ha hatt jobben de to siste årene.

Alle i styret tok gjenvalg og styret blir styrket med ett nytt medlem i Anita Stubberød. Regnskapet gikk kraftig i pluss i 2017 på grunn av aktiv søking om midler til prosjekter og aktiviteter. Klubbens lover er nå oppdatert og det er i tillegg til æresmedlemskap også innført bronse- sølv, og gullmerker for lojale spillere på seniornivå. I tillegg har vi nå en Innsatspris og prisen Årets navn. Årsmøtet støttet alle disse, og mener at Årets navn også er noe som kan brukes til de som er forbilder i klubben. Alt for å gi heder og ære til de som fortjener, enten man er spiller trener, tillitsvalgt eller et ekstraordinært medlem.

Styret takket for tilliten og ser frem mot å starte på arbeidet for kommende sesong.