Kjøreregler for gjennomføring av treninger!

Styret har i dag laget noen få enkle kjøreregler som alle må følge for at vi skal kunne opprettholde treningene. I tillegg gjennomfører klubben de føringer som er gitt ifht. registrering av deltakere og generelt smittevern i hallen.

Se vedlagte pdf: