Dokumenter for årsmøtet den 31. mars

Her følger dokumenter for gjennomføring av årsmøtet i Mælahallen torsdag den 31. mars kl.18.00.
Årsmøtedokumenter (pdf)

Ta kontakt med styrets leder Arnstein Auråen (post@ghosts.no) dersom dere har noen spørsmål vedrørende selve årsmøtet eller dokumentene.

Vel møtt!
/Styret i SBBK