Innkalling til årsmøte

Skien Basketballklubb innkaller til årsmøte onsdag 29/3 kl.18.00 i Mælahallen.

Saker som et medlem ønsker å ta opp på årsmøtet, må sendes styret v/Arnstein Auråen
(arnstein.auraaen@gmail.com) innen 15/3.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene
seinest ei uke før årsmøtet på klubbens hjemmeside (www.ghosts.no).

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én
måned og ha betalt medlemskontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og
forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se
idrettslagets lov § 5 til § 8.

Styret ønsker av praktiske grunner ei påmelding til årsmøtet. Dette kan gjøres under
«Avstemninger» på Spond eller mail til styreleder.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen
Styret