Dokumenter for årsmøtet den 29. mars

Her følger dokumenter for gjennomføringen av årsmøtet i Mælahallen onsdag den 29. mars kl.18.00.

DOKUMENTER FOR ÅRSMØTE I SBBK 2022 (Rev.25.03.23)

Ta kontakt med styrets leder Arnstein Auråen (post@ghosts.no) dersom dere har noen spørsmål vedrørende selve årsmøtet eller dokumentene.

Vel møtt!
/Styret i SBBK