Grenlands eneste basketballklubb

Dine utgifter

Home  >>  Bli med!  >>  Dine utgifter

Vi skal ha nøkterne treningsavgifter i vår klubb. Idretten i seg selv er ikke utstyrskrevende, men så lenge vi er i en hall må vi betale leie for hver time vi bruker. Angående treningsutstyr så har vi avtale med Sport1 på Arkaden om rabatter. Der får du 25% rabatt på klubbens kolleksjon av Adidas. Resten i butikken får du 15% rabatt på.

Du betaler en samlet avgift for hele året med betalingsfrist 1. oktober og det inkluderer 200 kroner i medlemskontingent.

Satsene for denne sesongen er som følger (medlemskontingent på 200 kr er inkludert):

  • Easy Basket (8-12 år) 2 000 kr
  • Gutter/jenter 13 2 000 kr
  • Gutter/jenter 14, 15 og 16 2 500 kr
  • Gutter/jenter 17 og 19 3 000 kr
  • Senior med kamper 2 500 kr

Søskenrabatt: Har spiller søsken fra før i klubben koster Easy Basket 600 kr og 700 kr for 14-18 år.

Støttemedlem koster 200. 

Merk innbetalingen godt!

For de som spiller kamper er det påkrevd at man har godkjent spillerlisens. Denne har ett års varighet (utløper 1. oktober hvert år) og betales til forbundet.

Lisenssatser for sesongen 2017/2018

(Satsene er inkludert forsikringspremie)

  • U13 (Spillere født 2005 trenger kun gyldig lisens fra og med den dagen de fyller 13 år.*): kr. 560,-
  • U14-U19: Spillere født 1999 -2004 kr. 975,-
  • Senior Øvrig/KL (spillere født før 1.1.1998): Spillere i Kvinneliga og på andre seniorlag  kr. 1200,-
  • Dommere (alle alderstrinn): For dommere som ikke er spiller i tillegg kr. 250,-