Gjennomføring av årsmøte 28. februar

Det er med glede vi kan invitere til årsmøte i klubben. Styret er godt fornøyd med aktiviteten, og mye som kreves i en klubb er på plass. Vi mangler allikevel en sportsplan som aktiviteten kan styres ut fra, og som gir spillere, foreldre og trenere forutsigbarhet. Derfor fremlegges det forslag til sportsplan for klubben. Dette er et dokument som skal være levende og som vi som klubb må justere og oppdatere. Revideringer gjøres til hvert årsmøte, men planen som vedtas nå skal gjelde for en periode på to år. Dette gjøres for at man skal kunne planlegge godt og langsiktig.

Tid og sted for årsmøte er tirsdag 28. februar kl 18, i Mælahallen (klasserom i samme etasje som inngangen).

Dagsorden

  1. Godkjenning av stemmeberettigede
  2. Godkjenning av innkallingen, saksliste og forretningsorden – pdf-dokument her
  3. Valg av dirigent, sekretær og to medlemmer til signering av protokoll
  4. Behandle årsmeldingen for 2016 – pdf-dokument her
  5. Behandle regnskapet for 2016 – pdf-dokument her
  6. Fastsettelse av medlemskontingent for 2017/2018 (detaljer presenteres på årsmøtet, det blir en liten økning)
  7. Godkjenne budsjett for 2017 –pdf-dokument her
  8. Godkjenne sportsplan for 2017-2019 – pdf-dokument her
  9. Lovendringer – vedtektsfeste klubbens farger (hvit med oransje detaljer og sort med oransje detaljer – hhv hjemme og borte)
  10. Valg

NB: Forslag til nytt styre er klart.