Et godt årsmøte – nytt styre på plass

Det var godt oppmøte på årsmøtet vårt og viktige vedtak ble gjort. Vi har nå fått en sportsplan på plass i klubben. Det er vi veldig fornøyde. I tillegg er det gjort noen justeringer i spilleravgifter. Jan T. Millaa ble gjenvalgt som leder og vi har nå fått inn tre nye i styret. Vi takker utgående styremedlemmer Tove Haugland og Jan Erik Dalene for innsatsen i det forrige styret.

Det nye styret 2017

Det nye styret, fra venstre: Espen Nilsen, Arnstein Auråen, Rokas Rasikas, Jan T. Millaa, Greg Knudson, Kjersti Førstøyl og Ingvild Svendsen.

Her kan du lese sportsplanen som er vedtatt.