Årsmøte 2018

Du innkalles til årsmøte i Skien Basketballklubb onsdag 21. mars kl 18. Møtet holdes i Gamlegrensa 9 (Mælahallen), i klasserom over hallen.

Vi håper at alle kan komme og at man har gyldig grunn for ikke å delta. Kaffe og kake serveres etterpå.

Har du forslag til saker eller har kandidater som kan egne seg i styret eller andre tillitsvalgtroller sender du en epost til skienghosts@hotmail.com. Helst en uke før.

Dagsorden

  1. Godkjenning av stemmeberettigede
  2. Godkjenning av innkallingen, saksliste og forretningsorden
  3. Valg av dirigent, sekretær og to medlemmer til signering av protokoll
  4. Behandle årsmeldingen for 2017
  5. Behandle regnskapet for 2017
  6. Fastsettelse av kontingent og treningsavgift for 2018/2019
  7. Godkjenne budsjett for 2018
  8. Lovendringer (tilføye blant annet bestemmelse om æresmedlemskap)
  9. Valg

Innkallingen som pdf