NB! Nytt tidspunkt for årsmøte i Skien Ghosts Basketballklubb!

Årsmøtet skulle vært avholdt onsdag den 23. mars 2022, men pga noe mangelfull annonseringen så utsettes dette. Nytt tidspunkt blir da torsdag 31. mars 2022 kl.18.00 i møterommet i Mælahallen.

Av samme grunn utsettes også fristen for innsending av saker som et medlem ønsker tatt opp på årsmøtet. Eventuelle saker må sendes styret ved leder Arnstein Auråen (post@ghosts.no) i løpet av 18. mars 2022.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på www.ghosts.no.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av klubben i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen
Styret