Påmelding for digital deltakelse på årsmøtet!

Årsmøtet blir i år gjennomført med mulighet for både fysisk og digital deltakelse (Teams). Bruk følgende link for å melde deg på en digital deltakelse; https://forms.gle/BcpmWCXzd4cXtiCt8 .

30 min før møtet starter den 31.03.2022 blir link til teamsmøtet sendt ut til de som er påmeldt. Stemmegivning for disse deltakerne blir gjennomført skriftlig gjennom skjemaer (Google Forms) som blir delt i forbindelse med avstemningene.

Øvrige årsmøtedokumenter finner dere her; Dokumenter for årsmøtet den 31. mars.

Vel møtt!
/Styret