SoMe@ghosts.no

Kenneth Gulbrandsen stepper opp gamet og skal ta tak i og utvikle våre profiler i sosiale medier (SoMe)!

For å få dette til trenger han din hjelp!
Hvis du har bilder, videoer eller saker som fortjener oppmerksomhet på plattformene våre (Facebook, Instagram eller nettsiden) så send han en mail på some@ghosts.no!