Utsettelse av årsmøtet i Skien Ghosts – ny dato blir mandag 4. september kl. 18:30 i Mælahallen

Til medlemmene I Skien Ghosts

Kontrollutvalget i Skien Ghosts har kommet til at det ekstraordinære årsmøtet må utsettes da innkallingen ikke oppfyller kravene i NIF sitt regelverk. Nytt møte blir derfor utsatt til mandag 4. september kl 18:30 i Mælahallen, slik at lovens frist om 14 dagers varsel opprettholdes. Se forøvrig vedlagte innkalling med komplett saksliste.

Ved ekstraordinært årsmøte skal alle blant annet alle dokumenter være gjort tilgjengelige i innkallingen eller vært gjort tilgjengelige på en annen måte på innkallingstidspunktet. Feilen som er gjort her, er at vi har kalt inn til et møte der det skal redegjøres for forliksaken med en tidligere trener. Det er imidlertid slik at dette ikke foreligger noen underskrifter som krever dette. Det er kun skrevet under på mistillit til styret og krav om styrevalg. Saken om redegjørelse kan derfor ikke behandles på ekstraordinært årsmøte. Saken om styrevalg blir gjennomført som forespurt av initiativtakerne til det ekstraordinære årsmøtet.

Mvh

Tor Syverud

Styreleder Skien Ghosts