KORONAVIRUS

I forbindelse med gjennomføring av seriekamper i regi av NBBF i Mælahallen, vil retningslinjer utarbeidet av Skien kommune for arrangement i kommunens idrettshaller til enhver tid være gjeldende.

Oppmøteregistrering

Alle tilskuere skal registreres ved oppmøte i hallen.
Gjeldende regler for Mælahallen begrenser antall tilskuere til 20 stk. pr lag.

Spillere, trenere/lagledere og dommere vil bli registrert via BasketLive og trenger ikke registreres ved oppmøte.

Vi oppfordrer flest mulig til å benytte QR-kode og registrering via Qrona/NIF. Det vil også være mulig å registrere seg på fysiske lister. Disse listene blir oppbevart ihht de enhver tids gjeldende instrukser for dette.

Ved ankomst hall

Ved ankomst hall vil spillere og trenere for de respektive lag bli henvist til egne garderober. Her skal lagene oppholde seg til hallen er klargjort for kamp og laget blir hentet inn i hallen.

Eventuelle tilskuere må vente utenfor til hallen er klargjort for kamp.

Opphold i hallen

Hjemme- og bortelag henvises til sine respektive lagområder ved banen. Her skal spillere og trenere oppholde seg under gjennomføringen av kampen. Etter endt kamp må lagene på banen gå raskt av spilleflaten og inn i sine respektive garderober. Det er ikke anledning til å benytte dusjer i garderober.

De respektive lags tilskuere vil bli henvist til ulike tilskuerarealer i hallen og skal sitte på anviste stoler så lenge de er tilstede i hallen. Det tillates ikke unødvendig opphold i hallen.

Vi gjør oppmerksom på at det ikke vil være noen form for salg av kioskvarer etc. i hallen.