Protokoll ekstraordinært årsmøte 4.9.2023

Veien videre etter ekstraordinær generalforsamling mandag 4. september 2023

Vedlagt finnes protokoll fra ekstra ordinær generalforsamling mandag 4. september.

Ghost er en basketklubb med lange tradisjoner og gode resultater innen både bredde og elite med mange motiverte og dedikerte spillere i alle aldre. Basketball er en sport som inkluderer alle og står for mangfold, raushet, glede og ambisjon. Ghost i Skien er i en særstilling og favner helt fra den yngste bredde med Easybasket til elite/toppidrett i samarbeid med toppidrettsgymnaset med tilflyttende spillere.

Det siste halvannet året har klubben gradvis blitt mer og mer splittet noe som ble tydelig under den ekstraordinære generalforsamlingen tidligere denne uken. Dette er trist og ikke i henhold til målsettingen til klubben.

For å sikre at våre unge og dedikerte basketspillere på alle nivåer kan ha det gøy og utvikle seg med sporten er det helt nødvendig med forsoning av klubben. Det nyvalgte styret prioriterer derfor forsoning som viktig, ved siden av å få det praktiske rundt trening og kamper til å fungere. Styret har siden valget hatt flere styremøter for å igangssette nødvendige aksjoner for å få klubben til å fungere.

Halltider, lagledere og påmelding til serien for alle lag er på plass. Styret jobber med å få på plass trenere til alle lag. Det jobbes også med det praktiske rundt å være vertskap for hjemmekamper med sekretariat, innkjøp og drift av kiosk etc. Videre ses det på samarbeidet med Toppidretts Gymnaset TTG og bistand fra krets/forbund. Det jobbes med den økonomiske situasjonen med dialog med nye sponsorer.

Det nyvalgte styret vil gjøre alt for at alle medlemmer, spillere og foresatte i klubben igjen skal føle tilhørighet, glede og stolthet av den flotte basketklubben vår. Styret vil holde dere fortløpende oppdatert gjennom de vanlige kanalene i Spond, men ta gjerne kontakt med lagleder eller medlemmer av styret for innspill.

Protokoll fra det ekstraordinære årsmøtet i Skien Ghosts i mælahallen mandag 4.9.2023 kan du lese her