Sportsplan

Skien Ghosts Basketballklubb har utarbeidet en sportsplan som inneholder våre verdier og retningslinjer som alle i klubben skal følge. Sportsplanen revideres årlig ved sesongstart.

Sportsplanen er inndelt i fire hovedområder med målsetning om at Skien basketbalklubb er en klubb med fokus på:

  • Verdi og holdningsskapende arbeid for alle medlemmer og roller i klubben.
  • Tilstrekkelig og riktig kompetanse for klubbens trenere, lagledere, dommere, sekretariat, styremedlemmer og støtteapparat.
  • Rekrutering og inkludering med hovedfokus på breddenivå.
  • Satsing på utøvere med ekstra motivasjon og ambisjon med tilbud om elitenivå.
  • Sportslig utvikling tilpasset alder og nivå.
  • Skadeforebygging som en del av treningshverdagen.

Sportsplanen finner du her:

Sportsplan

Sportsplan vedlegg utviklingstrapp

Sportsplan vedlegg skadefri