Medlemsadministrering

KlubbAdmin

Skien Ghosts Basketballklubb benytter NIF sin «KlubbAdmin», som er et elektronisk medlemssystem. Vi sender elektroniske betalingskrav til medlemmene, noe som gir enklere oversikt over utsendelser og rimeligere innkreving av kontingenter.

KlubbAdmin er integrert med idrettens øvrige systemer. Via Min idrett kan medlemmene selv utføre innmelding/utmelding på en enkel måte.

Spond

Lagene i Skien Ghosts Basketballklubb benytter Spond for den daglige kommunikasjonen med utøvere og foresatte.

Be trener eller lagleder om å bli lagt til i lagets Spondgruppe.

Å være med i en av Spondgruppe er ikke det samme som å være medlem i klubben. Du må forsikre deg om at du er medlem i klubben før du meldes inn i Spond.