Utøver

I Skien Ghosts Basketballklubb ønsker vi å utvikle selvstendige utøvere som er opptatt av mestring og som bidrar til et godt miljø hvor alle føler seg trygge og velkomne.

I Skien Ghosts Basketballklubb skal du kunne være deg selv, være ærlig og inkludere alle som er med på trening og i konkurranser. Alle har et ansvar for å skape trivsel og trygghet.

DET FORVENTES AT DU 

  • Holder avtaler, møter tidsnok på trening og til konkurranser.
  • Samspiller med andre utøvere for å nå felles og individuelle mål.
  • Er fokusert på egen treningsutvikling.
  • Viser respekt for andre.
  • Bidra til at treningsgruppen oppfattes som et positivt sted å være.
  • Støtter og heier på andre på trening og i konkurranse.
  • Har toleranse for andres feil og egne feil.
  • Viser respekt for trenere, ledere, dommere og konkurrenter.