Trygge barn i idretten

Skien Ghosts Basketballklubb skal være en trygg basketballklubb. Si ifra om du eller noen andre opplever mobbing, diskriminering, trakassering eller overgrep. Å si ifra om ting som ikke fungerer, uønskede hendelser, samt varsle om kritikkverdige forhold inngår som virkemidler for å utvikle et godt og forsvarlig miljø.  

  • Er du utøver eller mamma og pappa til barn og unge som er med i idretten, må du si ifra om du opplever noe som ikke stemmer. Vi har alle et ansvar for å sørge for at ledelsen i klubben blir gjort kjent med dette og kan ta videre grep. Gjør det heller én gang for mye enn én gang for lite. Vi arbeider hele tiden for at det skal være lettere å si ifra.
  • Er du trener, les retningslinjene og tenk over risikosituasjoner. Som eksempel gjelder dette` uønsket berøring av utøvere, og at du som trener ikke skal ha en kjærlighets- eller seksuell relasjon til utøvere. Unngå kontakt med utøvere i private rom uten at det er flere til stede eller det er avtalt med foresatte eller idrettsledelsen. Det gjelder alle aldre! Hvis det likevel skjer, må du kontakte din overordnede i idrettslaget. Dette er viktig fordi vi vet at overgrepssaker skjer i slike forhold.

Skien Ghosts Basketballklubb ønsker å fremstå som en etisk forankret idrettsklubb med et åpent og sunt miljø og kommunikasjonskultur, hvor alle som har en bekymring oppfordres til å si ifra.

Hvordan sier du ifra? Du kan si ifra enten skriftlig eller muntlig til en person med ansvar i klubben. Om du synes det er vanskelig å si fra på egenhånd, spør om hjelp fra en du stoler på.

Du kan: – Fortelle det til en ansvarsperson du har tillit til på trening. – Ringe leder i klubben eller foreldrekontakt i gruppen du trener med. – Kontaktinfo finner du her; Kontakt Oss. – Sende en e-post til leder av klubben: Axel Langaker.

Om du er usikker og ønsker mer informasjon for å varsle, kan du også ta kontakt med Lisbeth Danielsen (lisbeth.danielsen@idrettsforbundet.no) i Vestfold og Telemark Idrettskrets for råd og hjelp.

Hva skjer når du sier ifra? Vi følger opp alle saker, og det er ledelsen i klubben sin oppgave å håndtere varselet. Vi vil gi deg beskjed når varselet er mottatt og holde deg oppdatert om hva som skjer videre.

Om du ønsker mer informasjon eller raskere tilbakemelding, ta kontakt med den personen du har meldt ifra til og etterspør mer informasjon. Ta også kontakt om du føler deg utrygg eller er usikker på hva som skjer. Som varsler er det viktig at du føler deg ivaretatt og møtt på en god måte.