Forelder

Skien Ghosts Basketballklubb ønsker engasjerte foreldre, som er interesserte og er med på barnas aktiviteter. Klubben er avhengig av at foreldrene bidrar til miljøet ved å delta i dugnadsarbeid i forbindelse med driften. Mange av aktivitetene er basert på frivillig innsats, enten ved at man bidrar i styrearbeid, komiteer, arrangementer og dugnader, eller stiller som lagleder, foreldretrener og hjelper treneren til å tilrettelegge for god og effektiv trening. Du støtter også opp om klubbens arbeid ved å stille opp på foreldremøter hvor klubbens verdisyn forankres. Møt opp på konkurranser og trening – du er viktig både for utøverne og miljøet. Husk at det viktigste av alt er at barna trives og har det gøy!

Skien Ghosts Basketballklubb sine foreldrevettregler

  • Respekter klubbens arbeid. Det er frivillig å være medlem av Skien Ghosts Basketballklubb, men er du med følger du klubbens retningslinjer.
  • Respekter treneren, hans/hennes arbeid og anerkjenn han/henne overfor barna dine.
  • Vis også respekt for ledere, dommere, funksjonærer og konkurrenter.
  • Gi oppmuntring til alle utøvere i med- og motgang – dette gir trygghet, trivsel og motivasjon for å bli i idretten lenge.
  • Vis god sportsånd.
  • Ved uenighet snakker du med den det gjelder – ikke om.
  • Gå foran som et godt eksempel og husk, det er ikke alltid barna gjør det foreldrene sier, men ofte som de gjør.