Foreldrekontakten

Det er mye som skal formidles av informasjon, både fra styret til spillerne og medlemmene, og vice versa. I den sammenheng er det avgjørende å ha kontakt med lagene. Hvert lag skal ha sin foreldrekontakt.

Her følger en beskrivelse av ansvarsområdet:

  • Å bringe informasjon frem og tilbake mellom foreldre, spillere, trener og styret.
  • Gjennomføre foreldremøter i samarbeid med trener i god tid før oppstarten av sesongen.
  • Ha oppdaterte lagslister
  • Koordinere kioskdugnad når ansvaret er lagets
  • Sette opp kjørelister og koordinere transport til bortekamper
  • Utpeke ansvarlige for sekretariats- oppgaver

Diplom kan skrives ut her.