Om klubben

Vår klubb er foreldredrevet.
Det betyr at alle aktiviteter er basert på frivillig innsats fra trenere, ledere og foreldre. Dette er noe vi alle gjør for at barn og unge i Skien og Grenland
skal ha et sunt og godt fritidstilbud i en klubb med et godt miljø.

Våre spillere skal føle mestring, jobbe målrettet og få positive tilbakemeldinger på fremgang.
Vi følger Norges Idrettsforbunds  (NIF) formålsparagraf som sier at all idrettsaktivitet
skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.

Klubbens visjon: Basketball for alle!