Visjon og verdier

Klubbens visjon er «Basketball for alle!».

Våre spillere skal føle mestring, jobbe målrettet og få positive tilbakemeldinger på fremgang i alle aldersgrupper og nivå. Vi følger Norges Idrettsforbunds (NIFs) formålsparagraf som sier at all idrettsaktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet. Klubben er tilsluttet Norges Basketballforbund (NBBF).

 

I tillegg støter vi oss til Norges Basketballforbunds (NBBF) verdier som er:

  • Basketball er inkluderende!

Basketball er en verdensidrett som passer for alle – uansett kjønn, legning, bakgrunn, økonomiske forutsetninger, etnisitet, funksjonsnivå og alder. Vi har tillit til hverandre og synes det er positivt med nye spillere. Vi bryr oss om hverandre og har en konstruktiv dialog om våre utfordringer.

  • Basketball er gøy!

Basketball er gøy når vi opplever mestring. Godt miljø der du trives skaper grunnlag for utvikling av deg som spiller, trener, dommer og frivillig. Vi er positivt engasjert når vi er i aktivitet. Basketball er en livsstil som du tar med deg utover basketballarenaen

  • Basketball er målrettet!

I basketball er vi opptatt av å nå de målene vi har satt oss. Vi arbeider systematisk og tålmodig for å bli bedre og setter ambisiøse mål. For å styrke posisjonen til norsk basketball jobber vi alle for å bedre våre rammebetingelser lokalt, regional, nasjonalt og internasjonalt.