Bli sponsor

Skien Ghosts Basketballklubs visjon er «basketball for alle».

Basketball har noen unike egenskaper og disse vil vi at våre samarbeidspartnere skal oppdage. Basketball er så mye mer enn en idrett. Det er også lek, sosialt samvær, livsstil, språk og utrolig mye annet. Det er en idrett som er spennende å se på, gøy å spille og som passer for de fleste. Basketball har de siste årene vært den mest voksende lagidretten i Norge.

Skien Ghosts basketballklubb er den eneste basketballklubben i Skien. Som samarbeidspartner vil du dermed få et eksklusivt tilbud.

Vår klubb er foreldredrevet. Det betyr at mye av våre aktiviteter er basert på frivillig innsats fra trenere, lagledere, styremedlemmer og foreldre. Dette er noe vi alle gjør for at barn og unge i Skien og Grenland skal ha et sunt og godt fritidstilbud i en klubb med et godt miljø, og å få ta del i Basketballsporten. Vi har allikevel noen løpende utgifter til startkontingenter, arrangementer, drift m.m. som blant annet må dekkes gjennom kontingenter, tilskudd og sponsormidler.

Våre spillere skal føle mestring, jobbe målrettet og få positive tilbakemeldinger på fremgang i alle aldersgrupper og nivå. Vi har breddelag med fokus på rekruttering og inkludering og vi har elitelag med samarbeid med Telemark toppidrettsgymnas (TTG). Vi følger Norges Idrettsforbunds (NIFs) formålsparagraf som sier at all idrettsaktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet. Klubben er tilsluttet Norges Basketballforbund (NBBF).

Skien Ghosts Basketballklubb bryr seg om sine samarbeidspartnere og ønsker å skape verdier sammen med disse, for hverandre. Skien Ghosts Basketballklubb skal være et attraktivt sponsorobjekt som kjennetegnes ved at man gjør sitt ytterste for at samarbeidspartnerne føler seg ivaretatt og verdsatt og opplever at samarbeidet er verdifullt.

Avhengig av valgt program for sponsing kan vi tilby god eksponering i hall, på nettside, SOME, og på offisielle kampdrakter.

Vi har følgende trinn i vårt sponsorprogram:

  • Ghosts-venn
  • Hovedsamarbeidspartner
  • Gullsamarbeidspartner
  • Sølvsamarbeidspartner
  • Bronsesamarbeidspartner

Sponsorpakker Skien Ghosts

Vi ønsker å ha deg med som vår støttespiller.

Ta gjerne kontakt for mer informasjon!