Politiattest

Skien Ghosts Basketballklubb krever politiattest av alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for klubben som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.

Du kan lese mer om politiattest på idrettsforbundets sider 

  • Søknadsprosedyre
    Den som plikter å fremlegge en politiattest til klubben, skal selv sende søknaden til politiet. Dette kan gjøres elektronisk eller per alminnelig post. Før vedkommende kan søke om en politiattest må han/hun få en bekreftelse fra klubben på at det foreligger et behov for en politiattest.
  • Fremvisning av politiattest
    Etter at politiet har behandlet søknaden blir den returnert til søkeren selv. Når politiattesten er mottatt skal denne fremvises til klubbens politiattestansvarlig. Selve attesten beholdes av søkeren.

Skien Ghosts Basketballklubb gir ikke oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming til personer som ikke fremviser politiattest, eller som har anmerkninger på attesten.