Lagleder

Skien Ghosts Basketballklubbs skal ha en laglederansvarlig i klubbens styre. Laglederansvarlig skal sikre at lagledere i klubben får tilstrekkelig opplæring og oppfølging i sin rolle.

Lagleder skal være bindeleddet mellom foreldre, utøvere og trener. Som lagleder trengs det ikke å ha spesiell kunnskap om idretten, men man må være engasjert og bidra til å fasilitetere gode rammer for foreldre, utøvere og trener. Det er positivt om lagleder tar initiativ til aktiviteter som kan være med å bygge et godt miljø i laget. Lagleder skal også aktivisere foreldrene og delegere oppgaver i forhold til trening, samlinger og konkurranser.

Retningslinjer for Skien Ghosts Basketballklubbs lagledere:

  • Kjenne til regler og bestemmelser som gjelder for utøverne i gruppen når det gjelder utstyr eller andre forhold.
  • Sette seg inn i sportslig plan.
  • Gjennomføre foreldremøter.
  • Sørge for å gjøre foreldrevettregler kjent.
  • Sikre at Spond-gruppen er riktig og bistå med å ajourføre medlemslister for sin gruppe. Purring på treningsavgifter og kontingent gjøres av styret, men samarbeider med lagledere ved behov. Lagledere bes være obs på om noen foreldre har behov for økonomisk bistand.
  • Bidra til aktivering av foreldre i forhold til dugnad og andre frivillighetsoppgaver.
  • Skaffe foreldreansvarlige til bortekamper, cuper o.l

Alle lagledere skal før oppstart levert politiattest til politiattestansvarlig i styret og få lokal opplæring av laglederansvarlig i styret.