Bli medlem

Innmelding i Skien Basketballklubb gjøres her:

https://www.idrettsforbundet.no/digital/innmelding-i-norsk-idrett/

Som medlem i Skien Ghosts Basketballklubb betaler med en årlig medlemsavgift. Vi ønsker alle velkommen til å bli medlem enten du er utøver, forelder eller supporter.

Alle utøvere betaler en treningsavgift. Denne avgiften går til å dekke utgifter til trenere, seriespill og annen nødvendig drift av lagene.

Alle utøvere som skal spiller kamper må betale spillerlisens. Lisensen er en avgift til NBBF sentralt, og går blant annet til å dekke kostnader for spillerutvikling, landslagene, klubbutvikling, trenerutvikling, nasjonale turneringer, daglig drift og mye mere for videreutvikle og å holde hjulene i gang i norsk basket.

Les mer om dette i fanene i menyen over.

Kontigentkassa

Målgruppen er barn og unge i alderen 4-20 år, som trenger økonomisk hjelp til å betale for aktiviteten på grunn av utfordrende familieøkonomi.

Kontingentkassa – Skien kommune

Kontingentkassa – Porsgrunn kommune

Bamble kommune – Tilskuddsordning

siljan.kommune.no/innhold/kultur-og-fritid/kontingentkasse/

Ta kontakt med lagleder eller styret om du ønsker bistand til å søke midler fra kontigentkassa.