Klubbhåndbok

Klubbhåndboka skal svare på de viktigste spørsmålene om klubben og gjøre det enkelt å finne ut hva som gjelder internt i klubben. Den skal sikre at det er kontinuitet i aktiviteter og drift.

Klubbhåndboka er laget av styret. Håndboka er et arbeidsverktøy for alle medlemmer, utøvere, foreldre, styret, komiteer, utvalg, ansatte, trenere og dommere i klubben vår.

Håndboka skal benyttes til å forstå og kommunisere hva som er viktig i vår klubb, hvilken klubb vi er, hva vi skal oppnå, hva vi tilbyr, og hvordan vi gjør ting.

Klubbhåndboken vil oppdateres med jevne mellomrom og inneholder følgende temaer som du finner i fanen over:

 1. Klubbinformasjon
 2. Roller – til deg som er:
  1. Utøver
  2. Trener
  3. Lagleder
  4. Forelder
 3. Klubbdrift