Sportsplanen

Klubben har egen sportsplan. Sportsplanen bestemmer retningslinjene for jobben som skal gjøres i regi av trenere og tillitsvalgte. Det er viktig for spillere og foreldre å vite hva som er føringene for klubben, og hva som er den røde tråden. I sportsplanen bestemmer man spørsmål om topping av lag, hospiteringsordninger, rollen til trenere, regler for spillere, trinnene i skoleringen av spillerne ol.

Nedenfor er en innholdsfortegnelse/disposisjon – hele sportsplanen finner du her.

Sportsplanen blir revidert i løpet av 2018 og ny vedtas på årsmøtet i 2019. Har du innspill, ønsker eller kan bidra i arbeidet, send en epost til post@ghosts.no – alle bidrag mottas med takk!