Forsikring

Barn under 13 år som er medlem i klubben er forsikret via NIF.

Alle barn som er medlem av lag tilsluttet Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) eller som deltar i organisert aktivitet i klubbens/lagets regi er forsikret gjennom Gjensidige barneidrettsforsikring.

Mer om dette finner du her:

Barneidretts- og klubbforsikring (idrettsforbundet.no)

Barn over 13 år er forsikret via NBBF dersom spilleren har betalt lisens.

NBBF benytter Gjensidige Forsikring ifm med vår spillerlisensordning.
Her finner dere hva som ligger i vilkårene for denne forsikringen:
Forsikringsvilkår Gjensidige.

Skader skal meldes til Gjensidige – Skademeldingsskjema:
– https://www.gjensidige.no/privat/meld-skade/idrettsforsikring

Kontakt Gjensidige Idrettsforsikring:
Gjensidige Idrettsforsikring, telefon 98 70 11 15, for bistand til bestilling av behandling/utredning