Publisering av bilder og film

Retningslinjer for publisering av bilder og film:

  1. Før bildet eller film publiseres skal det være innhentet samtykke fra alle på bildet, og fra deres foresatte dersom barna er under 18 år.
  2. Ved innhenting av samtykke til å publisere bilder og film bør samtykkeskjema brukes. Det er kun et aktivt samtykke som kan gi grunnlag for å publisere bilder og film.
  3. Dersom et barn ikke ønsker at bilder eller film skal publiseres skal dette overstyre foreldrenes ønske om publisering.
  4. Vær bevisst i hvilke situasjoner det tas bilder eller film. Ta aldri bilder av nakne personer og vær varsom med å ta bilder av lettkledde barn. Vis måtehold ved bruk av fullt navn på barn.
  5. Det skal alltid samtykkes særskilt for hvert enkelt bilde eller film som skal benyttes til medier.
  6. Et samtykke kreves også ved publisering av bilder og film i lukkede grupper på nett, som for eksempel Facebook, eller andre nettsteder som er passordbeskyttet.
  7. Dersom et samtykke trekkes tilbake, må publiserte bilder og film slettes.

Les mer om bildedeling her: Retningslinjer for publisering av bilder og film (idrettsforbundet.no)

Samtykke/Reservasjon

Hvor kan jeg gi mitt samtykke til publisering av film og bilder, eller reservere meg mot filming og/eller strømmetjenester?

Det er to typer av samtykker og reservasjoner som kan gjøres i Min idrett:

  1. Samtykke for individuell idrett.
  2. Reservasjon for lagidrett.

For å sette innstillinger for deg eller dine familiemedlemmer, velg «Reserver deg» fra forsiden.

mi-forside-tile.png