Trener

Alle som er trenere i Skien Ghosts basketballklubb, uansett alder og faglig nivå, skal ha trenerutdannelse eller tilsvarende kompetanse for kyndig veiledning. Alle trenere skal oppfordre og legge til rette for at alle utøvere følger Skien Ghosts Basketballklubb sine verdier og spilleregler, slik de står skrevet i klubbens retningslinjer og lover. Treneren har ansvar for at utøverne får et sportslig og sosialt tilfredsstillende tilbud. Gjennom trening, individuell veiledning og oppmuntring, skal utøverne oppleve mestring og idrettsglede. Treneren skal sette seg inn i aktuelle bestemmelser om utstyr og konkurranse som gjelder.

Som trener i Skien Ghosts Basketballklubb skal du bidra til:

 • Mestring, selvstendighet og tilhørighet for utøveren
 • Positive erfaringer med trening og konkurranse
 • Å fremme et godt sosialt miljø, lagånd og vennskap

Som trener er du veileder, inspirator og motivator

 • Møt presis og godt forberedt til hver trening
 • Vær et godt forbilde
 • Bli kjent med utøvernes individuelle mål og opplevelse av treningen
 • Vær bevisst på at du gir alle utøverne oppmerksomhet

Innholdet i treningen skal være preget av:

 • Utviklingstrappen
 • Skadeforebygging
 • En målrettet plan og effektiv organisering
 • Progresjon i opplevelse og ferdigheter

Alle trenere skal før oppstart levert politiattest til politiattestansvarlig i styret og ha gjennomført «Trenerattest», «Trygg på trening» og «Idrett uten skader» via NIF.

Trenerattest (idrettsforbundet.no)

TPTbasket_1 | NIF e-læring

Kurs: Idrett uten skader | NIF e-læring

Alle trenere til utøvere over 15 år skal ta kuret «Ren utøver» i regi av NIF.

Ren Utøver – Last opp kursbevis (Antidoping Norge) | NIF e-læring

Trenerutdanning skal sikre at utøverne møter kvalifiserte trener og treningsaktiviteter på tilpasset nivå. Skien Ghosts basketballklubb skal legge til rette for at alle trenere får tilbud om og gjennomfører «trenerløypa» og er kvalifisert med trenerlisens til aktuelt nivå.

Trenerløypa (basket.no)