Kiosken

Til hver hjemmekamp har vi i hallen et tilbud om kiosk. Dette er primært for å ha et tilbud om servering for medlemmer og gjester.

Hvert lag har ansvar for en hel kampdag. Det betyr ansvar for å bake kake, å rigge til kiosken, stå i kiosken og rigge den ned. Dette er vår «vaffelfestival» (omskriving av ordet dugnad).

Rutinene i kiosken kommer på plass i løpet av 2018.