Innkalling til årsmøte i Skien Ghosts

Styret innkaller herved til årsmøte i Skien Ghosts Basketballklubb.

Årsmøtet avholdes onsdag den 23. mars 2022 kl.18.00 i møterommet i Mælahallen.

Saker som et medlem ønsker å tatt opp på årsmøtet, må sendes styret ved leder Arnstein Auråen (post@ghosts.no) senest innen 9. mars 2022.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på www.ghosts.no.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av klubben i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen
Styret