Banesekretariat

I september hvert år holdes eget sekretariatskurs for foreldre og spillere.

Til hver hjemmekamp må klubben stille med eget banesekretariat. Sekretariatet er en støtte for dommerne under kampen. Det er snakk om å ha en som styrer klokken, en som noterer ned scoring av poeng og feil på spillere og en som styrer 24-sekundersklokka (skuddklokka). Sammen jobber man som et team for å få med seg hva som er de viktige hendelsene i kampen. Dommerne er tålmodige og hjelpsomme.

Sekretariatet består av en sekretær, som fører kampskjemaet, en tidtaker og en skuddklokkeoperatør. Det er viktig at sekretariatet kan jobben sin, slik at kampene blir gjennomført forsvarlig.

OBS: Sekretariatet skal møte senest 15 minutter før kamp!

I sekretariatet skal det alltid være følgende:

  • Kampskjema
  • Blå/sort OG rød penn
  • Kampur (kontrollbrettet er på plass og fungerer/har nok strøm)
  • Lagfoulmarkører
  • Spillerfoulmarkører
  • Pil for vekslende ballbesittelse

Jobben med klokken og scoringene:

Man starter klokken når en spiller mottar ballen. Klokken stoppes når dommer blåser i fløyten. I siste periode, i de to siste minuttene, skal klokken også stoppes ved hver scoring og settes igang igjen når medspiller/motspiller mottar/når ballen. Poengene gis etter hver scoring. Ved tre poeng gir dommer tydelig signal om at det skal registreres tre poeng. Ved straffekast skal klokken ikke gå. Den starter ved siste kast, enten det blir scoring eller ei.

Jobben med kampskjemaene:

Her skal man ha de to pennene med ulik farge. Scoringer registreres, fouls og timeouts settes i skjemaet. Les mer detaljert om hvordan dette gjøres i praksis.

Bruksanvisning for tavle og betjeningspanel for banesekretariat

Banesekretariatsoppgavene under Easy Basket er ikke så omfattende som for ordinære kamper. Det er primært å styre klokken og føre et forenklet kampskjema. Her kan du lese detaljene.

En svært utfyllende og god presentasjon av banesekretariatsoppgavene og dommertegnene.