Årsmøtet

Klubbens øverste organ er årsmøtet. På denne siden finner klubbens lov og informasjon fra tidligere årsmøter; årsmeldinger, regnskap, budsjett, valg og signerte protokoller.

Årsmøtet må avholdes innen utgangen av mars hvert år. Innkalling skal komme senest ut 4 uker før og sakspapirer og forslag til årsmøtet må være klart en uke før.

 

Årsmøte i 2019 ble avholdt 27. mars, kl 18.

Dagsorden

 1. Godkjenning av stemmeberettigede
 2. Godkjenning av innkallingen, saksliste og forretningsorden
 3. Valg av dirigent, sekretær og to medlemmer til signering av protokoll
 4. Behandle årsmeldingen for 2018
 5. Behandle regnskapet for 2018
 6. Fastsettelse av kontingent og treningsavgift for 2019/2020
 7. Godkjenne budsjett for 2019
 8. Vedlta å forlenge sporstplanen til 2020
 9. Valg

Samlede årsmøtepapirer 2019

Signert protokoll 2019


 

 

 


Årsmøte i 2018 ble avholdt 21. mars, kl 18.

Dagsorden

 1. Godkjenning av stemmeberettigede
 2. Godkjenning av innkallingen, saksliste og forretningsorden
 3. Valg av dirigent, sekretær og to medlemmer til signering av protokoll
 4. Behandle årsmeldingen for 2017
 5. Behandle regnskapet for 2017
 6. Fastsettelse av kontingent og treningsavgift for 2018/2019
 7. Godkjenne budsjett for 2018
 8. Lovendringer (tilføye blant annet bestemmelse om æresmedlemskap)
 9. Valg

Innkallingen som pdf

Signert protokoll fra årsmøte 2018


 

Årsmøtet 2017 ble holdt 28. februar. Jan T Millaa tar en ny periode som leder. Ut går Jan Erik Dalene og Tove Haugland. Inn kommer Kjersti Førstøyl, Ingvild Svendsen og Greg Knudson (skolebasketprosjektet).

På årsmøtet ble årsmeldingen for 2016 lagt frem og godkjent.

Her er protokollen fra årsmøtet 2017.


årsmøtet 12. mai i 2016 ble Jan Tancred Millaa valgt til ny leder. Tove Haugland ble takket av for en fantastisk innsats med å holde driften i gang. Hun fortsetter som nestleder. Her er årsmeldingen for 2015. Her er protokollen fra årsmøtet i 2016.