Bli medlem i klubben vår!

Om du er utøver, forelder eller supporter. Vi ønsker alle velkommen som medlem i klubben vår. Ditt bidrag er viktig for at vi kan gi et godt tilbud.

Innmelding i Skien Basketballklubb gjøres her:

https://www.idrettsforbundet.no/digital/innmelding-i-norsk-idrett/

Medlemsavgift

Medlemsavgiften i Skien Basketballklubb er kr 100,- pr år. Faktura sendes ut ved innmelding for nye medlemmer og ved hvert årsskifte for eksisterende medlemmer.